Szczepionki Moderna i Pfizer bezpieczne i skuteczne u kobiet w ciąży i karmiących.

Udostępnij:

Ponieważ kobiety w ciąży i karmiące piersią zostały wykluczone ze wstępnych badań nad szczepionkami przeciwko koronawirusowi 2019 (COVID-19), zespół naukowców opublikował teraz wyniki prospektywnego kohortowego badania, w których brało udział 131 kobiet otrzymujących szczepionkę (84 ciężarne, 31 karmiące i 16 nieciężarnych) z dwóch medycznych ośrodków akademickich, które pokazują, że szczepionki Moderna i Pfizer są bezpieczne i skuteczne dla tej populacji kobiet.

To pierwsze dane uzasadniające stosowanie szczepionek mRNA w ciąży. Autorzy badania, które ukaże się na łamach „American Journal of Obstetrics and Gynecology” zauważyli, że ze względu na pominięcie kobiet w ciąży i karmiących piersią we wstępnych badaniach brakowało danych dotyczących skuteczności szczepionki i ochrony humoralnej niemowląt.
Badacze porównali odporność wytworzoną przez szczepionkę z odpornością uzyskaną w wyniku naturalnego zakażenia wirusem. W rzeczywistości kobiety w ciąży, które otrzymały którąkolwiek ze szczepionek, wywoływały porównywalne humoralne odpowiedzi immunologiczne w porównaniu z grupą kontrolną niebędącą w ciąży. Osoby, które otrzymały którąkolwiek z szczepionek, generowały również wyższe miana przeciwciał w porównaniu z tymi obserwowanymi u osób z faktyczną infekcją COVID-19 w ciąży.
Po szczepieniu przeciwciała były obecne w mleku matki i krwi pępowinowej; nie było większych niż w zwykłej populacji skutków ubocznych u szczepionych kobiet. Autorzy badania, omawiając skutki kliniczne i dowody bezpieczeństwa szczepionki, stwierdzili, że podejmując decyzję o szczepieniu ciężarnej, należy oczywiście starannie rozważyć zarówno korzyści dla matki i płodu, ale także potencjalne choć dotychczas niewykazane ryzyko dla płodu oraz wpływ szczepienia na przebieg ciąży.

Zapraszamy do zapoznania się z stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) dotyczącego szczepień kobiet ciężarnych przeciwko COVID-19.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z nOvum pod numerem telefonu 22 566 80 00