Badania serologiczne w kierunku kiły (VDRL)

VDRL jest przesiewowym badaniem pozwalającym wykryć obecność we krwi przeciwciał świadczących o zakażeniu wirusem kiły.

 

Pierwsza wizyta
Badania serologiczne w kierunku kiły (VDRL)

W jakim celu wykonuje się badanie serologiczne w kierunku kiły (VDRL)?

Kiła jest chorobą powodowaną przez krętka bladego (treponema pallidum). W zależności od czasu, który upłynął od zakażenia powoduje szereg objawów od owrzodzeń, zmiany skórne nazywane osutką kiłową, ból gardła, gorączkę i ogólne złe samopoczucie, po poważne zaburzenia układów nerwowego i krążenia.

Choroba przenosi się drogą płciową. Wyróżniamy także sytuację, w której do zakażenia dochodzi już w życiu płodowym (kiedy ciężarna jest zakażona krętkiem bladym) – kiłę wrodzoną, która może prowadzić poważnych konsekwencji od ciężkich wad wrodzonych, po zgon wewnątrzmaciczny płodu.

Rozpoznanie zakażenia kiłą wymaga wdrożenia leczenia w postaci antybiotykoterapii, ale, szczególnie wczesne jego wykrycie, najczęściej pozwala doprowadzić do pełnego wyleczenia.

 

Jak wygląda badanie badanie serologiczne w kierunku kiły (VDRL)?

Badanie wykonywane jest z krwi żylnej. Do badania niepotrzebne jest specjalne przygotowanie. Nie trzeba wykonywać go na czczo. Wynik badania interpretujemy zgodnie z legendą umieszczoną na dokumencie. Nieprawidłowy – reaktywny wynik testu wymaga konsultacji z lekarzem i poszerzenia diagnostyki celem potwierdzenia diagnozy i szybkiego wdrożenia leczenia.

Badanie należy wykonać w sytuacji podejrzenia zakażenia oraz przesiewowo w okresie ciąży, w celu zapobiegania transmisji wertykalnej matka-dziecko. W nOvum badanie to jest zlecane przez lekarzy przed rozpoczęciem procedur takich jak: inseminacja, IVF/ICSI z punkcją jajników i/lub świeżym transferem, a także przed kriotransferami i procedurami dawstwa. Jeśli to pierwsza procedura Pacjentów, wynik badania jest ważny przez 3 miesiące od daty pobrania. Jeśli to procedura kolejna – 6 miesięcy.

Przedawniony/nieaktualny wynik lub brak wyniku, szczególnie przed procedurą IVF/ICSI może spowodować potraktowanie utworzonych zarodków jako potencjalnie zakaźnych.