Badanie grupy krwi – identyfikacja przeciwciał odpornościowych

Celem tego badania jest sprawdzenie, czy w badanej krwi znajdują się przeciwciała odpornościowe. Na takie ryzyko wystawione są osoby poddawane transfuzjom krwi. Ich obecność może powodować powikłania poprzetoczeniowe.

Pierwsza wizyta
Badanie grupy krwi – identyfikacja przeciwciał odpornościowych

W jakim celu wykonuje się badanie grupy krwi - identyfikacja przeciwciał odpornościowych?

Celem tego badania jest sprawdzenie, czy w badanej krwi znajdują się przeciwciała odpornościowe. Na takie ryzyko wystawione są osoby poddawane transfuzjom krwi. Ich obecność może powodować powikłania poprzetoczeniowe. Badanie wykonuje się również przesiewowo u kobiet w okresie ciąży (dwukrotnie u kobiet z grupą RhD dodatnią, trzykrotnie u kobiet z grupą RhD ujemną). Obecność przeciwciał odpornościowych w okresie ciąży może powodować niszczenie krwinek płodu, a w konsekwencji prowadzić do choroby hemolitycznej u noworodka.

 

Jak wygląda badanie badanie grupy krwi - identyfikacja przeciwciał odpornościowych?

Badanie wykonywane jest z krwi żylnej. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, nie musi być wykonywane na czczo.