Badanie ogólne moczu

Badanie ogólne moczu jest badaniem polegającym na oznaczeniu takich parametrów jak: ciężar właściwy (CW), pH, obecność erytrocytów, leukocytów, ciał ketonowych, urobilinogenu, białka, bakterii.

Pierwsza wizyta
Badanie ogólne moczu

W jakim celu wykonuje się badanie ogólne moczu?

Badanie ogólne moczu jest badaniem polegającym na oznaczeniu takich parametrów jak: ciężar właściwy (CW), pH, obecność erytrocytów, leukocytów, ciał ketonowych, urobilinogenu, białka, bakterii. Badanie pozwala na wstępną ocenę ogólnego stanu zdrowia Pacjenta.

Wynik badania interpretujemy zgodnie z wartościami referencyjnymi na dokumencie, a ewentualne odchylenia od norm powinny być konsultowany z lekarzem prowadzącym.

 

Jak wygląda badanie badanie ogólne moczu?

Prawidłowe pobranie próbki jest bardzo istotne. Optymalnie, powinien być to pierwszy, poranny mocz pobrany ze środkowego strumienia do przeznaczonego do tego, czystego pojemnika po uprzednim dokładnym podmyciu okolic cewki moczowej. U kobiet warto przysłonić czystym gazikiem ujście pochwy, aby uniknąć kontaminacji próbki florą bakteryjną pochwy. Należy pamiętać, aby nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika na mocz.