Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia bądź nosicielstwa wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)

HBsAg jest przesiewowym badaniem mającym na celu wykryć obecność antygenu wirusa HBV (hepatitis B-virus, WZW B) we krwi. Badanie jest na tyle czułe, że pozwala wykryć zakażenie wirusem jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów u Pacjenta.

Pierwsza wizyta
Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia bądź nosicielstwa wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)

W jakim celu wykonuje się badanie przesiewowe w kierunku zakażenia bądź nosicielstwa wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)?

Wirus HBV powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu B, które stwarza ryzyko rozwinięcia marskości wątroby, jak również raka wątrobowokomórkowego. Drogą transmisji jest przede wszystkim krew (często w sytuacjach, w których przerywana jest ciągłość skóry, a nie są zachowane zasady higieny – szpitale, salony kosmetyczne i fryzjerskie, salony tatuażu itp.).

Możliwa jest również transmisja płciowa i podczas porodu. Zakażenie wirusem wymaga leczenia dopasowanego przez specjalistę. Sposobem zapobiegania zakażeniu jest przede wszystkim szczepienie. W celu sprawdzenia miana przeciwciał należy wykonać badanie anty-HBs.

 

Jak wygląda badanie badanie przesiewowe w kierunku zakażenia bądź nosicielstwa wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)?

Badanie wykonywane jest z krwi żylnej. Do badania niepotrzebne jest specjalne przygotowanie. Nie trzeba wykonywać go na czczo. Wynik badania interpretujemy zgodnie z legendą umieszczoną na dokumencie.

Nieprawidłowy – reaktywny wynik testu wymaga konsultacji z lekarzem i poszerzenia diagnostyki celem potwierdzenia diagnozy. Może świadczyć zarówno o ostrej/świeżej postaci zakażenia, jak i postaci przewlekłej. Badanie należy wykonać w sytuacji podejrzenia zakażenia, przesiewowo w okresie ciąży, w celu zapobiegania transmisji wertykalnej matka-dziecko, przed zabiegami inwazyjnymi.

W nOvum badanie to jest zlecane przez lekarzy przed rozpoczęciem procedur takich jak: inseminacja, IVF/ICSI z punkcją jajników i/lub świeżym transferem, a także przed kriotransferami i procedurami dawstwa. Jeśli to pierwsza procedura Pacjentów, wynik badania jest ważny przez 3 miesiące od daty pobrania. Jeśli to procedura kolejna – 6 miesięcy.

Przedawniony/nieaktualny wynik lub brak wyniku, szczególnie przed procedurą IVF/ICSI może spowodować potraktowanie utworzonych zarodków jako potencjalnie zakaźnych.