Czas koalinowo-kefalinowy (APTT)

APTT jest jednym ze wskaźników krzepnięcia krwi. Badanie wykonywane w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia skaz krwotocznych oraz w monitorowaniu leczenia heparyną niefrakcjonowaną.

Pierwsza wizyta
Czas koalinowo-kefalinowy (APTT)

W jakim celu wykonuje się badanie APTT?

APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, czas kaolinowo-kefalinowy; activated partial thromboplastin time)  jest jednym ze wskaźników krzepnięcia krwi. Badanie wykonywane w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia skaz krwotocznych oraz w monitorowaniu leczenia heparyną niefrakcjonowaną. Pomocne przy diagnostyce zaburzeń krzepnięcia. Badanie dobrze wykonać przed planowaną procedurą inwazyjną i w znieczuleniu ogólnym. W korelacji z PT(INR) pomaga wstępnie ocenić prawidłowość procesu krzepnięcia krwi.

 

Jak wygląda badanie badanie APTT?

Badanie wykonywane jest z krwi żylnej. Badania należy wykonać na czczo, najlepiej w godzinach porannych. Badania nie należy wykonywać w sytuacjach stresowych i po intensywnym wysiłku fizycznym. Należy pamiętać, że przyjmowane leki mogą mieć wpływ na wynik badania, dlatego należy poinformować lekarza zlecającego o wszystkich przyjmowanych lekach.

Wynik badania interpretujemy zgodnie z wartościami referencyjnymi zamieszczonymi na dokumencie, a odchylenia od normy powinny być konsultowane z lekarzem prowadzącym.