E2 – badanie stężenia estradiolu

Estradiol to żeński steroidowy hormon płciowy, produkowany głównie przez jajniki, w mniejszym stopniu przez tkankę tłuszczową, kości, mózg, a w ciąży łożysko). Jest jednym z estrogenów. Poza udziałem w dojrzewaniu płciowym, hormon wpływa również na endometrium (błonę śluzową macicy), dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych, regulację temperatury ciała, a także stan emocjonalny i psychiczny oraz libido. Jego stężenie we krwi zmienia się w ciągu całego życia kobiety, jak również w zależności od fazy cyklu miesiączkowego. Fizjologicznie, jego największe stężenie przypada na fazę owulacji.

Pierwsza wizyta
E2 – badanie stężenia estradiolu

W jakim celu wykonuje się badanie E2 - badanie stężenia estradiolu?

Oznaczenie poziomu estradiolu we krwi ma wiele zastosowań. W nOvum badanie pomocne jest szczególnie podczas cykli stymulowanych – kontrolujemy jego stężenie przed każdą wizytą stymulacyjną. W korelacji z badaniem USG pozwala nam weryfikować skuteczność oraz bezpieczeństwo stymulacji. Badanie może być również zlecone w celach diagnostycznych.

Jak wygląda badanie E2 - badanie stężenia estradiolu?

Badanie wykonywane jest z krwi żylnej. Do badania niepotrzebne jest specjalne przygotowanie. Nie trzeba wykonywać go na czczo. Wynik badania powinien być każdorazowo konsultowany z lekarzem prowadzącym. Należy pamiętać, że przyjmowane leki mogą mieć wpływ na wynik badania, dlatego należy poinformować lekarza zlecającego o wszystkich przyjmowanych lekach – konieczne może okazać się odstawienie niektórych leków na jakiś czas przed badaniem.

W trakcie stymulacji hormonalnej należy zgłosić się na pobranie min. 2 godziny przed planowaną wizytą lekarską i najlepiej (nie jest to warunek konieczny, jednak o jego niezachowaniu warto poinformować lekarza prowadzącego stymulację) przynajmniej 2 godziny po iniekcji leków do stymulacji.
Estradiol występuje również u mężczyzn i jest oznaczany w celu diagnostyki andrologicznej/ endokrynologicznej.