Poziom białka w surowicy

Oznaczenie tego parametru we krwi pozwala wstępnie ocenić ogólny stan badanego. Badanie jest stosowane np. do oceny nasilenia odwodnienia, stanu odżywienia, w diagnostyce zespołów obrzękowych. Badanie może również zostać zlecone we wczesnej ciąży, profilaktycznie.

 

Pierwsza wizyta
Poziom białka w surowicy

W jakim celu wykonuje się badanie poziomu białka w surowicy?

Oznaczenie tego parametru we krwi pozwala wstępnie ocenić ogólny stan badanego. Badanie jest stosowane np. do oceny nasilenia odwodnienia, stanu odżywienia, w diagnostyce zespołów obrzękowych. Badanie może również zostać zlecone we wczesnej ciąży, profilaktycznie.

Jak wygląda badanie badanie poziomu białka w surowicy?

Badanie wykonywane jest z krwi żylnej. Badanie należy wykonać na czczo. Wynik interpretujemy adekwatnie do norm umieszczonych na dokumencie. Należy pamiętać, że przyjmowane leki mogą mieć wpływ na wynik badania, dlatego należy poinformować lekarza zlecającego o wszystkich przyjmowanych lekach – konieczne może okazać się odstawienie niektórych leków na jakiś czas przed badaniem, lub wykonanie badania przed ich porannym przyjęciem, lub wykonanie badania przed ich porannym przyjęciem. Wynik badania powinien być konsultowany z lekarzem prowadzącym.