Badanie nasienia

Podstawowym badaniem diagnostycznym w niepłodności męskiej jest seminogram, czyli ocena koncentracji, ruchliwości, żywotności i budowy morfologicznej plemników oraz ocena płynu nasiennego.

Badanie nasienia

Zalecenia do badania nasienia

Do przeprowadzenia badania nasienia nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Przed badaniem należy zachować wstrzemięźliwość seksualną przez 2 do 7. dni (zgodnie z wytycznymi WHO), optymalnie 3-4 dni. Należy unikać używek, stresu i znacznego wysiłku fizycznego. W przypadku, gdy planowany termin badania poprzedza infekcja z wysoką gorączką (38 – 40°C) lub silne zatrucie pokarmowe, należy umówić się ponownie na inny dzień.

W nOvum dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do komputerowej analizy nasienia – System SCA, który przetwarza obraz mikroskopowy, rejestrowany kamerą video, analizuje go szybko i dokładnie, generując obiektywny wynik. System analizuje ponad 500 plemników w ciągu jednej sekundy. Ruchliwość i koncentracja obliczane są w oparciu o kilkanaście obrazów.

Co zapewni komputerowa analiza nasienia?

 • szybką, dokładną i obiektywną analizę wszystkich parametrów nasienia,
 • automatyczną klasyfikację wad budowy,
 • możliwość generowania graficznych kolorowych raportów, indywidualnie dla każdego pacjenta.

W nOvum badanie ogólne nasienia (metodą tradycyjną), badanie komputerowe nasienia i posiew nasienia wykonywane są w laboratorium seminologicznym w dni powszednie w godzinach 8.00 – 18.30. Odbiór wyników następuje w tym samym dniu od godz. 15.30, ale nie wcześniej niż dwie godziny po badaniu; wynik badania wykonanego w godzinach popołudniowych będzie do odbioru w dniu następnym.

Prawidłowy wynik badania

W oparciu o najbardziej aktualne kryteria WHO z 2021 roku prawidłowe wyniki badania ogólnego nasienia wyglądają następująco:

 • objętość ejakulatu: ≥ 1,4 mL,
 • pH: ≥7,2
 • koncentracja plemników: ≥ 16 mln/mL,
 • liczba plemników w ejakulacie: ≥ 39 mln,
 • odsetek plemników o prawidłowej ruchliwości: ≥ 30% z ruchem postępowym, ≥ 42% całkowitego ruchu,
 • morfologia (budowa): ≥ 4% plemników o prawidłowej budowie,
 • żywotność: > 54% plemników,
 • leukocyty w osadzie nasienia: < 1 mln/mL,
 • test aglutynacji (MAR): < 40% plemników.

Badanie nasienia powinno być wykonane co najmniej dwukrotnie. Nawet jeśli wynik badania odbiega od podanych norm, nie można go rozpatrywać w oderwaniu od wyników badania partnerki – jak już podkreślaliśmy niepłodność to choroba pary. Znaczny potencjał rozrodczy partnerki może zrównoważyć pogorszone właściwości nasienia mężczyzny.

Terminy określające stan nasienia (wg definicji WHO z 2021 roku)

 • normospermia – prawidłowe nasienie,
 • oligozoospermia – obniżona liczba plemników w ejakulacie ≤ 16 mln/mL,
 • asthenozoospermia – nieprawidłowa ruchliwość plemników ≤ 42% wszystkich ruchliwych plemników,
 • teratozoospermia – nieprawidłowa budowa plemników ≤ 4% prawidłowych form,
 • oligoasthenoteratozoospermia – połączenie trzech powyższych zaburzeń,
 • cryptozoospermia – brak plemników w preparacie bezpośrednim, lecz stwierdzone po odwirowaniu nasienia,
 • azoospermia – brak plemników w ejakulacie,
 • aspermia – objętość nasienia <1,4 mL.