Biopsja igłowa jąder lub najądrza

W przypadkach schorzeń urologicznych stosuje się chirurgiczne metody poprawy płodności, np. operacja żylaków powrózka nasiennego, usunięcie zanikowej gonady, operacja stulejki, przepukliny pachwinowej (wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego).

Biopsja igłowa jąder lub najądrza

Jaki jest cel biopsji jąder?

U mężczyzn z azoospermią (brakiem plemników w nasieniu) lub aspermią (brakiem wytrysku) biopsja tkanki jądrowej (metoda igłowa przezskórna lub operacyjna) pozwala na ustalenie czy są plemniki i, w przypadku ich znalezienia w badaniu histopatologicznym preparatu, na włączenie Pacjenta do procedur rozrodu wspomaganego.