Seminogram, badanie nasienia

Podstawowym badaniem diagnostycznym jest seminogram, czyli ocena koncentracji, ruchliwości, żywotności i budowy morfologicznej plemników oraz ocena płynu nasiennego. Do przeprowadzenia badania nasienia nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Seminogram, badanie nasienia

Seminogram - przebieg badania

Przed badaniem należy zachować wstrzemięźliwość seksualną przez 2 do 7. dni (zgodnie z wytycznymi WHO), optymalnie 3 – 4 dni. Należy unikać używek, stresu i znacznego wysiłku fizycznego. W przypadku, gdy planowany termin badania poprzedza infekcja z wysoką gorączką (38 – 40°C) lub silne zatrucie pokarmowe, należy umówić się ponownie na inny dzień.

W nOvum dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do komputerowej analizy nasienia -System SCA, który przetwarza obraz mikroskopowy, rejestrowany kamerą video, analizuje go szybko i dokładnie, generując obiektywny wynik. System analizuje ponad 500 plemników w ciągu jednej sekundy. Ruchliwość i koncentracja obliczane są w oparciu o kilkanaście obrazów.

Komputerowa analiza nasienia zapewnia:

 • szybką, dokładną i obiektywną analizę wszystkich parametrów nasienia,
 • automatyczną klasyfikację wad budowy,
 • możliwość generowania graficznych kolorowych raportów, indywidualnie dla każdego pacjenta.

W Klinice nOvum badanie ogólne nasienia (metodą tradycyjną), badanie komputerowe nasienia i posiew nasienia wykonywane są w laboratorium seminologicznym w dni powszednie w godzinach 8.00 – 18.30. Odbiór wyników następuje w tym samym dniu od godz. 15.30, ale nie wcześniej niż dwie godziny po badaniu; wynik badania wykonanego w godzinach popołudniowych będzie do odbioru w dniu następnym.

Prawidłowy wynik badania

W oparciu o najbardziej aktualne kryteria WHO z 2010 roku prawidłowe wyniki badania ogólnego nasienia wyglądają następująco:

 • objętość ejakulatu: ≥ 1,5 mL,
 • pH: 7,0 – 8,0,
 • liczba plemników: ≥ 15 mln/mL,
 • liczba plemników w ejakulacie: ≥ 39 mln,
 • odsetek plemników o prawidłowej ruchomości: ≥ 32% z ruchem postępowym, ≥ 40% całkowitego ruchu,
 • morfologia (budowa): ≥ 4% plemników o prawidłowej budowie,
 • żywotność: > 58% plemników,
 • leukocyty w osadzie nasienia: < 1 mln/mL,
 • test aglutynacji (MAR, IBT): < 50% plemników.

Badanie nasienia powinno być wykonane co najmniej  dwukrotnie. Nawet jeśli wynik badania odbiega od podanych norm, nie można go rozpatrywać w oderwaniu od wyników badania partnerki – jak już podkreślaliśmy niepłodność to choroba pary. Znaczny potencjał rozrodczy partnerki może zrównoważyć pogorszone właściwości nasienia mężczyzny.

Terminy określające stan nasienia (wg definicji WHO z 2010 roku):

 • normospermia – prawidłowe nasienie,
 • oligozoospermia – obniżona liczba plemników w ejakulacie ≤ 15 mln/mL,
 • asthenozoospermia – nieprawidłowa ruchliwość plemników ≤ 40% wszystkich ruchliwych plemników,
 • teratozoospermia – nieprawidłowa budowa plemników ≤ 4% prawidłowych form,
 • oligoasthenoteratozoospermia – połączenie trzech powyższych zaburzeń,
 • cryptozoospermia – brak plemników w ejakulacie, lecz stwierdzone po odwirowaniu nasienia,
 • azoospermia – brak plemników w osadzie po odwirowaniu,
 • aspermia – brak ejakulatu.