Czy koszt ICSI jest uzależniony od liczby zapładnianych komórek?

Zapłodniliśmy 10 komórek metodą ICSI, czy koszt tej metody jest jednorazowy, czy zwiększa się przy takiej ilości komórek?

Koszt procedury jest niezależny od liczby komórek przeznaczonych do zapłodnienia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum