Oncofertility – zabezpieczenie płodności

Współczesna medycyna rozrodu pozwala na zachowanie płodności u osób, które na skutek choroby lub sposobu jej leczenia mogą spodziewać się znacznego ograniczenia płodności lub wręcz bezpłodności. 

Oncofertility – zabezpieczenie płodności

Mrożenie komórek rozrodczych (gamet) i tkanek w celu zabezpieczenia płodności

Z taką ewentualnością należy się liczyć przede wszystkim jeśli w celu leczenia onkologicznego choroby nowotworowej stosowano radioterapię lub/i chemioterapię.  Bezpłodność lub upośledzenie płodności może być również efektem innych chorób czy też zabiegów chirurgicznych (np. usunięcia jajników).

W każdym z tych przypadków Pacjent powinien być poinformowany o celowości i możliwości zabezpieczenia swojej płodności. Komórki jajowe / tkankę jajnikowa lub nasienie można skutecznie mrozić i przechowywać w celu wykorzystania w przyszłości. Komórki rozrodcze powinny być pobrane zanim zostaną uszkodzone w wyniku leczenia, a następnie zamrożone i przechowywane do czasu, kiedy Pacjentka lub Pacjent pokonają chorobę nowotworową i będą gotowi do starań o dziecko.

Decyzję o zabezpieczeniu płodności i wyborze metody należy podjąć po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie zasadnicze (np. onkologiem) oraz lekarzem specjalizującym się w leczeniu niepłodności.

W zależności od  tego jaki materiał został pobrany i zamrożony można w przyszłości go wykorzystać:

 • do zabiegu chirurgicznego przywracającego płodność (wszczepienie własnej tkanki jajnikowej),
 • do inseminacji lub zapłodnienia komórki jajowej w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro).

Zabezpieczenie płodności na przyszłość, jest działaniem, które bezsprzecznie warto podjąć z myślą o dalszym życiu i realnej szansie na biologiczne rodzicielstwo w przyszłości. W nOvum Pacjentami zainteresowanymi zabezpieczeniem płodności,  opiekuje się koordynator oncofertility. Jest to osoba, która przedstawi możliwości oraz sprawnie pokieruje Pacjentem na etapie przygotowania do pobrania komórek lub tkanek.

Skierowanie do zabiegu zabezpieczenia płodności dla Pacjentów chorych onkologicznie pobierz

Skierowanie wypełnia lekarz prowadzący leczenie onkologiczne. Pacjent przynosi wypełnione skierowanie na wizytę lekarską w nOvum.

Kontakt z koordynatorem oncofertility:

Oncofertility

Kriokonserwacja komórek jajowych i tkanki jajnika

U kobiet można zamrozić i przechowywać zarówno komórki jajowe jak i tkankę jajnikową. Wybór co będzie korzystniejsze dla Pacjentki zależy od wskazań medycznych, stanu zdrowia kobiety, czasu jaki pozostał do rozpoczęcia leczenia zasadniczego i możliwości pobrania materiału do mrożenia.

Mrożenie komórek jajowych

Po kwalifikacji medycznej i wykluczeniu przeciwwskazań związanych z chorobą podstawową kobieta przyjmuje hormony mające na celu jednoczesne dojrzewanie większej liczby komórek jajowych. Gdy zawierające je pęcherzyki jajnikowe osiągną odpowiednią wielkość (jest to monitorowane podczas badania USG i poziomu hormonów we krwi), Pacjentka przyjmuje ostatni zastrzyk hormonalny uwalniający komórki do płynu pęcherzykowego. Następnego dnia, podczas punkcji jajników wykonywanej w znieczuleniu, komórki są pobierane i przekazywane do laboratorium IVF. Tam ocenia się ich dojrzałość i tylko te dojrzałe zamraża się, a następnie umieszcza w kriostatach, w ciekłym azocie w temp. ok. – 196°C. Komórki jajowe mogą być przechowywane przez wiele lat  nie tracąc swojego potencjału biologicznego i genetycznego.

W nOvum specjalizujemy się w przechowywaniu komórek, tkanek i zarodków oraz zabiegach przeprowadzanych z wykorzystaniem komórek po kriokonserwacji. Mamy zarówno wieloletnie doświadczenie jak i wysoką skuteczność w tej dziedzinie. Poród pierwszego dziecka z ciąży uzyskanej w nOvum z zamrożonej komórki jajowej odbył się w 2007 roku.


Każdą Pacjentkę, która chciałaby zabezpieczyć swoją płodność przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z koordynatorem oncofertility, w celu omówienia możliwości mrożenia komórek jajowych i kolejności podejmowanych działań.

Mrożenie tkanki jajnikowej

Ten rodzaj zabezpieczenia płodności może być proponowany Pacjentkom, których choroba nowotworowa nie jest zlokalizowana w jajnikach. Zamrożenie tkanki jajnikowej zawierającej znaczną ilość pierwotnych pęcherzyków jajnikowych, a następnie wszczepienie jej Pacjentce po zakończonym leczeniu onkologicznym daje szansę zarówno na przywrócenie płodności umożliwiające niejednokrotnie samoistne zajście w ciążę jak i przywrócenia prawidłowego poziomu hormonów płciowych w organizmie.

Po kwalifikacji do zabiegu, pobranie tkanki może być przeprowadzone w dowolnym dniu cyklu miesięcznego.  Fragmenty jajnika pobierane są laparoskopowo w warunkach szpitalnych. Pobrany materiał jest przewożony w warunkach zapewniających bezpieczeństwo biologiczne do laboratorium kriobiologicznego nOvum. Tkanka zostaje zamrożona i zdeponowana w kriostatach do czasu, kiedy Pacjentka będzie gotowa na jej wszczepienie.

U dziewczynki, która nie osiągnęła jeszcze dojrzałości płciowej  ryzyko uszkodzenia jajników podczas leczenia onkologicznego jest niższe, niż u dojrzałej kobiety. Pomimo to, w sytuacji w której planowane leczenie wiąże się z dużym ryzykiem utraty płodności, czyli jest wysoce gonadtoksyczne należy rozważyć pobranie i zamrożenie tkanki jajnikowej, która po wszczepieniu da młodej kobiecie szansę na macierzyństwo. Wszczepienia dokonuje się w wieku rozrodczym.


Każdą Pacjentkę, która chciałaby zabezpieczyć płodność przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z koordynatorem oncofertility, w celu omówienia możliwości  mrożenia tkanki jajnikowej i kolejności podejmowanych działań.

Kriokonserwacja plemników

Przed rozpoczęciem leczenia, które znacznie osłabi parametry nasienia lub po którym Pacjent stanie się bezpłodny, każdy Pacjent powinien zostać poinformowany o możliwości zabezpieczenia nasienia i rozważyć taką możliwość. Współczesna diagnostyka i wiedza onkologiczna umożliwia skuteczne leczenie znacznej części przypadków, a Pacjentowi powrót do normalnego życia społecznego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na leczenie onkologiczne młodych mężczyzn, u których coraz częściej diagnozuje się i skutecznie leczy nowotwory. Na przykład nowotwór jądra wykrywa się rocznie u ponad 1000-ca mężczyzn, głównie w wieku 20 – 39 lat. Po leczeniu mężczyzna pozostaje sprawny seksualnie ale staje się bezpłodny (20% przypadków) lub zachowuje znacznie obniżoną płodność. Oznacza to, że może bezpowrotnie stracić możliwość zostania biologicznym ojcem jeśli nie zabezpieczy takiej możliwości przed rozpoczęciem leczenia.

W niektórych przypadkach zamrożenie jednej porcji nasienia może okazać się niewystarczające, i zaleca się pobranie kilku próbek w określonych odstępach czasu, ale zanim rozpocznie się chemioterapia lub radioterapia.  Dlatego bardzo ważne jest, aby mężczyzna jak najszybciej podjął decyzję o zamrożeniu nasienia i skontaktował się z ośrodkiem leczenia niepłodności.

Zachowanie płodności dotyczy również chłopców przed leczeniem onkologicznym, tak aby w dorosłym życiu mogli stać się ojcami. Jest to możliwe u chłopców, który przeszli pokwitanie. Wciąż prowadzone są badania nad zabezpieczeniem płodności u chłopców, przed okresem pokwitania. Młodych Pacjentów w tak trudnej dla nich sytuacji, oraz ich rodziców, których zgoda i wsparcie są niezbędne, obejmujemy w nOvum szczególną troską i życzliwością.


Pacjentów zainteresowanych zabezpieczeniem nasienia przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z koordynatorem oncofertility, w celu omówienia możliwości mrożenia nasienia i kolejności podejmowanych działań.

Akupunktura w nOvum

Akupunktura – na czym polega

Akupunktura polega na stymulowaniu miejsc zwanych punktami akupunkturowymi, położonych na ciele człowieka. Stymulacja odbywa się poprzez wkłucie cieniutkiej, sterylnej i jednorazowej igły w wyznaczony uprzednio punkt, aż do uzyskania tzw. efektu DeQi (Pacjent może odczuwać mrowienie, rozpieranie, uczucie ciepła itp., odczucia indywidualne dla każdego Pacjenta). Stymulacja każdego punktu, jak i tworzącego przez nie układu meriadnów, ma na celu wspieranie i zmobilizowanie sił organizmu Pacjenta do usunięcia patologii powodujących dolegliwości. Nakłucia harmonizują układ nerwowy, krwionośny i immunologiczny Pacjenta sprzyjając poprawie funkcji narządów oraz ich regeneracji. Szczególnie pozytywnie akupunktura działa na obniżenie napięcia nerwowego i stresu związanego z doświadczaniem choroby i jej leczeniem. Nakłucia w większości przypadków są odczuwalne, ale niebolesne. Przygotowanie indywidualnej terapii poprzedzone są wnikliwym wywiadem i wstępną diagnozą. Pacjent w czasie zabiegu pozostaje w wygodnej dla siebie pozycji siedzącej lub leżącej. W czasie zabiegu Pacjent zwykle ma odsłonięte ręce i nogi oraz brzuch. Po nakłuciu przykrywany jest jednorazowym okryciem oraz – gdy odczuwa zimno – kocem. Zabieg trwa ok. 20-30 minut, w zależności od potrzeb terapeutycznych. Po tym czasie igły są wyjmowane i pacjent może powrócić do codziennych zajęć.

Efekty leczenia

W przypadku nakłuć związanych z odczuwanym przez Pacjenta bólem reakcja tj. zmniejszenie natężenia bólu o co najmniej 70 % następuje w ciągu pierwszych 10 minut zabiegu. Ostry ból może zostać usunięty całkowicie w ciągu 3-4 zabiegów w okresie 2 tygodni. Choroby przewlekłe wymagają znacznie dłuższego leczenia (więcej niż 10 zabiegów zaplanowanych w okresie kilku miesięcy). Co prawda nawet jeden zabieg może przynieść korzyść Pacjentowi, ale powrót do zdrowia zwykle wymaga czasu i przestrzegania zaleceń.

Akupunktura – wskazania

W Klinice nOvum specjalizujemy się w opiece nad Parami starającymi się o dziecko. Priorytetem jest więc współdziałanie lekarzy ginekologów i andrologów z lekarzem wykonującym akupunkturę w celu poprawy maksymalizacji wyników leczenia i jak najlepszego przygotowania Pacjenta do zabiegów.

W ginekologii synergia medycyny zachodniej z akupunkturą zalecana jest gdy występują problemy z zajściem w ciążę,  bóle menstruacyjne, uciążliwe objawy klimakterium, skąpe lub przedłużające się miesiączki, nieregularne cykle, brak owulacji, zespół PCOS, niepowodzenia w zabiegach rozrodu wspomaganego, poronienia nawykowe. Akupunktura ma swoje miejsce także w położnictwie. Stosowana jest w bólach głowy i kręgosłupa w ciąży, łagodzeniu bólu porodowego, stymulowaniu wydzielania pokarmu po porodzie. Udokumentowany jest pozytywny wpływ akupunktury na płodność męską, zwłaszcza w sytuacji słabszych parametrów nasienia.

Akupunkturę z dobrymi wynikami stosuje się również w następujących dolegliwościach i chorobach:

 • przedłużający się stres psycho-fizyczny i jego następstwa zdrowotne np. napięciowe bóle barków,  czy kłopoty ze snem;
 • choroby układu pokarmowego: przełyku, żołądka, wątroby, pęcherzyka żółciowego, zespół jelita drażliwego, biegunki, zaparcia, wzdęcia;
 • nadciśnienie tętnicze i inne schorzenia układu krążenia (arytmia, choroba wieńcowa);
 • schorzenia neurologiczne, np. nerwobóle, bóle migrenowe, napadowe bóle głowy;
 • choroby układu oddechowego: choroby oskrzeli i płuc, gardła;
 • inne: rwa kulszowa, zapalenia stawów, zapalenie nadkłykcia bocznego (tzw. łokieć tenisisty), bóle kolan, ostrogi piętowe itp.

Akupunktura – przeciwwskazania

Jak każda metoda lecznicza, akupunktura ma swoje przeciwwskazania. Są to:

 • uogólnione choroby skórne, szczególnie ze zmianami infekcyjnymi;
 • hemofilia;
 • wszczepiony rozrusznik serca (przeciwwskazana elektrostymulacja);
 • znaczne wyniszczenie organizmu;
 • wiek niemowlęcy;
 • ostry brzuch;
 • choroby układu oddechowego i krążenia w okresie dekompresji;
 • czynna gruźlica, sarkoidoza;
 • stany dużego wyczerpania fizycznego i psychicznego;
 • stan upojenia alkoholowego;
 • silne pobudzenie emocjonalne;
 • złośliwa choroba nowotworowa (tylko w celu osiągnięcia efektu analgetycznego i przeciwwymiotnego w czasie radio i chemioterapii);
 • choroby psychiczne (tylko we współpracy z lekarzem psychiatrą);
 • ostre stany gorączkowe niewiadomego pochodzenia.

Akupunktura – w jaki sposób mogę skorzystać z zabiegów w nOvum?

Aby skorzystać z serii zabiegów akupunktury w nOvum należy umówić się na wizytę konsultacyjną u lekarza specjalizującego się w akupunkturze. Podczas tej wizyty lekarz zbiera staranny wywiad, bada Pacjenta, zapoznaje się z jego dokumentacją medyczną oraz stawia wstępną diagnozę. Na tej wizycie szacuje się też, ile przewidywanych zabiegów i w jakich odstępach czasowych powinno pomóc Pacjentowi uporać się z problemem. Podczas tej wizyty odbywa się też pierwsze nakłucie. Pacjenci, którzy nie mają wcześniejszych doświadczeń z akupunkturą będą mogli sami ocenić, czy ta forma terapii im odpowiada.

Akupunktura – kto prowadzi leczenie tą metodą w nOvum?

W nOvum zabiegi akupunktury prowadzi, współpracująca z Kliniką od 2011 roku, lek. Jolanta Czarkwiani, która w swojej codziennej praktyce korzysta zarówno z osiągnięć medycyny zachodniej jak i medycyny wschodu. Więcej na temat Pani Doktor można przeczytać tutaj

Akupunktura – jak przygotować się do wizyty u lekarza wykonującego zabiegi

Wywiad przed zabiegiem akupunktury dotyczy wszystkich istotnych aspektów zdrowia i dobrostanu Pacjenta, w tym oczywiście problemów z jakimi zgłasza się Pacjent, oraz niepokojących go objawów. W odróżnieniu od medycyny zachodniej, gdzie zwykło się zwracać po porady do lekarzy wyspecjalizowanych w jednej, konkretnej problematyce (np. okulistyce) lekarz praktykujący akupunkturę zwraca uwagę na całokształt samopoczucia, funkcjonowania oraz warunków życia Pacjenta. Ważne są przyzwyczajenia i  codzienny rytm jedzenia, spania, wypróżniania, ale również korzystanie z używek, praca w szczególnie stresującym środowisku czy doświadczanie negatywnych emocji.

Do zabiegu nie trzeba się szczególnie przygotowywać. Pacjent nie powinien być głodny ani spragniony, powinien zjeść swój zwykły posiłek najpóźniej godzinę przed zabiegiem, zażyć przyjmowane normalnie leki. Bezpośrednio przed wizytą nie powinien wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego. Wskazane jest, żeby przed wizytą i w czasie trwania zabiegu Pacjent pozwolił sobie na wyciszenie i skoncentrowanie uwagi na własnej osobie.

Na zabiegi najlepiej przychodzić w luźnym, wygodnym ubraniu pozwalającym na odsłonięcie nóg, rąk oraz brzucha.