Oncofertility

Oncofertility w Klinice nOvum

Oncofertility to program bankowania komórek rozrodczych przeznaczony dla osób dotkniętych chorobą nowotworową. Jego celem jest umożliwienie posiadania dziecka w przyszłości, po zakończeniu (być może wyniszczającego) leczenia. Koordynator oncofertility opiekuje się pacjentami na etapie przygotowania do pobrania komórek rozrodczych oraz doradza najlepszy sposób postępowania, aby po wyleczeniu móc się cieszyć rodzicielstwem.

Oncofertility – zabezpieczenie płodności

Współczesna medycyna rozrodu pozwala na zachowanie płodności u osób, które na skutek choroby onkologicznej lub sposobu jej leczenia mogą spodziewać się znacznego ograniczenia płodności, lub wręcz bezpłodności.
Z taką ewentualnością należy się liczyć przede wszystkim, jeśli w celu leczenia choroby nowotworowej stosowano radioterapię lub chemioterapię. Niepłodność może być również efektem zabiegów chirurgicznych (np. usunięcia jajników). W każdym z tych przypadków Pacjent powinien być poinformowany o celowości i możliwości zabezpieczenia swojej płodności.

Usługi oncofertility

Komórki jajowe i nasienie można skutecznie mrozić i przechowywać, aby móc wykorzystać w odpowiednim momencie w przyszłości. Gamety powinny zostać pobrane zanim zostaną uszkodzone w wyniku leczenia.

Oferujemy następujące procedury oncofertility:

mrożenie komórek jajowych – pobrane od Pacjentki gamety są zamrażane i przechowywane w bardzo niskich temperaturach do momentu, w którym kobieta zdecyduje się na ich odmrożenie i użycie do zapłodnienia in vitro.

mrożenie tkanki jajnikowej – pobranie od Pacjentki fragmentu jajnika i zamrożenie; po zakończeniu leczenia onkologicznego tkankę można rozmrozić i przeszczepić kobiecie, dzięki czemu będzie miała szansę na naturalne zajście w ciążę.

kriokonserwacja plemników – zamrażanie odpowiednio spreparowanego nasienia w ciekłym azocie, który pozwala na przechowywanie go przez wiele lat. Po rozmrożeniu plemniki mogą zostać użyte do zabiegu inseminacji lub zapłodnienia pozaustrojowego.

Koordynator oncofertility w nOvum

Chcesz zabezpieczyć swoją płodność przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego? Skontaktuj się z naszym koordynatorem oncofertility, lek. Jolanta Czarkwiani, w celu omówienia możliwości kriokonserwacji gamet. Napisz wiadomość na maila: oncofertility@novum.com.pl.