prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn

specjalista położnictwa i ginekologii, perinatologii, genetyki klinicznej, diagnostyki prenatalnej

Kierownik Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na ul. Żwirki i Wigury 63a, którą zorganizował od podstaw w powstałym w 2015 r. Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, obecnie wchodzącym w skład UCK WUM. Specjalizuje się w diagnostyce prenatalnej (w tym inwazyjnej tj. amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza), perinatologii, genetyce rozrodu, ultrasonografii ginekologiczno-położniczej oraz terapii płodu. Członek Zarządu Sekcji Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Zadzwoń
Biografia

W nOvum prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn wykonuje:

  • ginekologiczne,
  • ciąży pojedynczej i mnogiej,
  • prenatalną – USG ciąży 11-13 t.c. z oceną ryzyka trisomii i preeklampsji na podstawie testu PAPP-A lub testu PAPP-A i PlGF (łożyskowy czynnik wzrostu),
  • serca płodu w ciąży pojedynczej i mnogiej.

Przynależność do stowarzyszeń i towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych:

  • Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników

Zapraszamy do podzielenia się z użytkownikami portalu Znany Lekarz opinią na temat lekarza: prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn