Telemedycyna w nOvum

Telemedycyna nOvum, to usługa, która pozwoli kontynuować lub rozpocząć leczenie w nOvum bez wychodzenia z domu. Wprowadziliśmy ją w czasie zagrożenia epidemicznego w trosce o zapewnienie ciągłości leczenia oraz kontaktu z lekarzem. Dzisiaj ułatwia leczenie w nOvum Pacjentom, którzy mieszkają poza Warszawą.

Telemedycyna w nOvum

Dlaczego telewizyta?

Mamy nadzieję, że ta oferta w sposób komfortowy pozwoli wielu Parom realizować rozpoczęty proces leczenia, lub przygotować się do zabiegów w nadchodzącym czasie.

Telemedycyna to liczne korzyści dla leczącej się Pary:

 • wizyta odbywa się w warunkach komfortowych dla Pacjentów. Jesteście u siebie w domu, w dobrze znanym miejscu, gdzie każdy czuje się bezpiecznie;
 • pomimo obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej, możecie kontynuować leczenie u swojego lekarza;
 • aplikacja umożliwiająca konsultację online, jest prosta w obsłudze i bezpieczna.

Zostańcie w domu, zostańcie w kontakcie z nOvum.

Konsultacja telefoniczna

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi krokami prowadzącymi do konsultacji telefonicznej.

Jak umówić się na konsultację telefoniczną?

 • Konsultację telefoniczną u wybranego lekarza umawia się telefonicznie w Rejestracji Kliniki nOvum. Po tej rozmowie wstępne potwierdzenie rezerwacji terminu konsultacji zostanie wysłane z adresu telewizyta@novum.com.pl na adres e -mail podany w dokumentacji medycznej wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi konsultacji;
 • Jeśli wiadomość e-mail potwierdzająca wstępnie konsultację nie dotrze na wskazany e-mail (prosimy również o sprawdzenie w folderze SPAM), należy skontaktować się z nOvum mailowo na adres: telewizyta@novum.com.pl   lub telefonicznie 22 566 80 00.

Jak zapłacić za konsultację?

 • W mailu wstępnie potwierdzającym termin konsultacji znajduje się link do przygotowanej indywidualnie płatności. Płatność można wykonać kartą płatniczą, blikiem, przelewem bankowym.
 • Płatność powinna być dokonana jak najszybciej, a jej wykonanie jest warunkiem potwierdzenia terminu konsultacji. Po dokonaniu płatności Klinika przesyła z adresu telewizyta@novum.com.pl wiadomość z ostatecznym potwierdzeniem terminu konsultacji.
 • W przypadku konsultacji pierwszorazowych (tzw. „wstępnych”), warunkiem potwierdzenia terminu rezerwacji jest dodatkowo przesłanie skanów dokumentów otrzymanych wcześniej i podpisanych przez Pacjentów.
 • Dokonanie płatności jest jednoznaczne z zaakceptowaniem „Regulaminu udzielania świadczeń zdrowotnych drogą elektroniczną”  i  jednocześnie wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny i mailowy ze strony Kliniki nOvum.

Jak odbędzie się konsultacja telefoniczna?

 • Lekarz zadzwoni o godzinie ustalonej w trakcie rezerwacji, na numer podany przez Pacjenta w czasie rezerwacji. Możliwe jest połączenie 5 minut przed wyznaczoną godziną jak i 10 minut później. Prosimy o 100% dostępność w tak określonym czasie.
 • Próba połączenia wykonywana jest dwukrotnie w 3-minutowym odstępie.
 • Po połączeniu Pacjent jest identyfikowany, a następnie odbywa się konsultacja.
 • Czas konsultacji – podobnie jak w przypadku standardowej wizyty – jest ograniczony, dlatego prosimy o przygotowanie się do rozmowy.
  Sugerujemy przygotowanie na kartce pytań, które chcielibyście zadać podczas konsultacji.
 • Podczas konsultacji lekarz może wystawić zarówno e-receptę jak i zwolnienie lekarskie, jeśli zachodzi taka konieczność.
 • Przed konsultacją prosimy o przygotowanie informacji o aktualnie przyjmowanych lekach, dacie ostatniej miesiączki, ogólnym stanie zdrowia.

Regulamin

Pełna treść regulaminu udzielania świadczeń drogą elektroniczną w nOvum

 

Konsultacja wideo

Jak umówić się na konsultację wideo?

 • Konsultację wideo u wybranego lekarza umawia się telefonicznie w Rejestracji Kliniki nOvum. Po tej rozmowie wstępne potwierdzenie rezerwacji terminu konsultacji zostanie wysłane z adresu telewizyta@novum.com.pl na adres e -mail podany w dokumentacji medycznej wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi konsultacji;
 • Jeśli wiadomość e-mail potwierdzająca wstępnie konsultację nie dotrze (prosimy o sprawdzenie również w folderze SPAM), należy skontaktować się z nOvum mailowo na adres: telewizyta@novum.com.pl   lub telefonicznie 22 566 80 00.
 • W oczekiwaniu na termin wideo-konsultacji prosimy o pobranie i zainstalowanie aplikacji MICROSOFT TEAMS na urządzeniu, z którego będziecie korzystać podczas rozmowy z lekarzem. Może to być komputer/ tablet lub telefon – proszę wybrać urządzenie, które zapewni dobrej jakości połączenie internetowe.

Jak zapłacić za konsultację wideo?

 • W mailu wstępnie potwierdzającym termin konsultacji otrzyma Pani / Pan link do przygotowanej indywidualnie dla Pani / Pana płatności. Płatność można wykonać kartą płatniczą, blikiem, przelewem bankowym.
 • Płatność powinna być dokonana jak najszybciej, a jej wykonanie jest  warunkiem potwierdzenia terminu konsultacji. Po dokonaniu płatności Klinika przesyła z adresu telewizyta@novum.com.pl wiadomość z ostatecznym potwierdzeniem terminu konsultacji.
 • W przypadku konsultacji pierwszorazowych (tzw. „wstępnych”), warunkiem potwierdzenia terminu rezerwacji jest dodatkowo przesłanie skanów dokumentów otrzymanych wcześniej i podpisanych przez pacjentów.
 • Dokonanie płatności jest jednoznaczne z zaakceptowaniem „Regulaminu udzielania świadczeń zdrowotnych drogą elektroniczną”  i  jednocześnie wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny i mailowy ze strony Kliniki nOvum.

Jak odbędzie się wideo-konsultacja?

 • Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności – na adres e-mail podany w dokumentacji medycznej – prześlemy link umożliwiający połączenie z lekarzem. Proszę na niego kliknąć w wyznaczonej godzinie. Najpierw nastąpi połączenie z naszym Centrum Konsultacji Telemedycznych, a następnie połączenie z lekarzem.
 • Przed konsultacją prosimy o przygotowanie informacji o aktualnie przyjmowanych lekach, dacie ostatniej miesiączki, ogólnym stanie zdrowia oraz dokumentu tożsamości
 • Po połączeniu Pacjent jest identyfikowany, a następnie odbywa się  konsultacja.
 • Czas wideo-konsultacji – podobnie jak w przypadku standardowej wizyty – jest ograniczony, dlatego prosimy o przygotowanie się do rozmowy. Sugerujemy przygotowanie na kartce pytań, które chcielibyście zadać podczas konsultacji.
 • Podczas konsultacji lekarz może wystawić zarówno e-receptę jak i zwolnienie lekarskie, jeśli zachodzi taka konieczność.
 • Jeśli w trakcie wideo-konsultacji nastąpi zerwanie połączenia – taka sytuacja, choć rzadko, jednak może się zdarzyć – prosimy o kliknięcie ponownie w link przesłany w wiadomości e-mail

Regulamin

Pełna treść regulaminu udzielania świadczeń drogą elektroniczną w nOvum

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO dla uczestników tele i wideo-konsultacji

Klauzula informacyjna zgodna z RODO dla uczestników konsultacji telemedycznych
w postaci wideo-konsultacji w nOvum
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Przychodnia Lekarska nOvum Katarzyna Kozioł Piotr Lewandowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie 02-807, ul. Bociania 13.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować przesyłając wiadomość na adres sekretariat@novum.com.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby administratora.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail iod@novum.com.pl
 4. Pani / Pana dane osobowe będę przetwarzane:
  1. w celu niezbędnym do wykonania umowy między Panią / Panem, a administratorem, dotyczącej wzięcia udziału w konsultacji telemedycznej (art.6 ust. 1 lit. b) RODO)
  2. w celu prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności zapewnienia bieżącej komunikacji, zorganizowania konsultacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Jeżeli będziemy chcieli zarejestrować nasze spotkanie, poinformujemy Panią / Pana o tym.
 6. Naszym dostawcą usługi wideokonferencji jest Zoom Video Communication Inc. (Zoom),
  z którym mamy zawartą umowę przetwarzania danych wraz z tzw. standardowymi klauzulami umownymi.
 7. Nasza komunikacja jest szyfrowana w standardzie TLS 256 bit na całej drodze uczestnik – uczestnik (szyfrowanie end-to-end). Zoom nie ma dostępu do naszej komunikacji.
 8. Jeżeli nasze wirtualne spotkanie byłoby nagrywane, wtedy treść komunikacji jest przechowywana w UE. Zoom również zapewnia, że nie ma dostępu do nagranych spotkań, gdyż dane „w spoczynku” też są szyfrowane.
 9. Zoom przesyła do USA dane telemetryczne (czyli np. o tym skąd się Pani / Pan łączy, ile danych przesyła, jakie komendy wydaje usłudze) i podstawowe dane uczestnika (te, które Pani / Pan wprowadziła/ wprowadził do Zoom rejestrując się na spotkanie).
 10. Zoom zapewnia zgodność z RODO takiego transferu danych w ramach uczestnictwa
  w programie Privacy Shield oraz przez zawarcie z nami tzw. standardowych klauzul umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską.
 11. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie art. 15-22 RODO.
 12. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.