Badanie drożności jajowodów

Badanie drożności jajowodów - HSG

dr Bogdan Biarda

HSG (HISTEROSALPINOGRAFIA) to metoda polegająca na wprowadzeniu jodowego środka cieniującego do macicy i jajowodów (jeśli są drożne) i uwidocznieniu ich na zdjęciach rentgenowskich. Badanie wykonuje się na zlecenie lekarza w celu dokonania rozpoznania lub precyzyjnego określenia specyfiki istniejącego zaburzenia.

Wskazania do wykonania HSG

 • diagnostyka niepłodności pierwotnej i wtórnej,
 • rozpoznanie wad rozwojowych macicy i jajowodów,
 • kontrola drożności jajowodów

! HSG wykonuje się w ciągu pierwszych 12 dni cyklu miesiączkowego, ale po całkowitym ustąpieniu  krwawienia i plamienia. Warunkiem dopuszczenia do zabiegu jest aktualny, prawidłowy wynik badania bakteriologicznego. W Przychodni Lekarskiej nOvum badania HSG wykonywane są wyłącznie  w poniedziałki i czwartki. W dniu zbiegu pacjentka okazuje oryginał badania grupy krwi.

Badania poprzedzające:

Badania z ostatniego roku:

 • morfologia krwi z oznaczeniem płytek krwi
 • układ krzepnięcia  (tzw. mały układ krzepnięcia) APTT i PT
 • jonogram
 • poziom glukozy na czczo
 • wymaz z kanału szyjki macicy na obecność antygenu chlamydii
 • cytologia

Badania infekcyjne z ostatnich sześciu miesięcy:

 • HIV, antygen Hbs, antyHCV

Badania bakteriologiczne z ostatniego miesiąca:

 • posiew z kanału szyjki macicy

W przypadku nieprawidłowych wyników powyższych badań pacjentka musi się poddać odpowiedniemu leczeniu przed przystąpieniem do zabiegu HSG.

Przebieg zabiegu

Ze względu na możliwą dużą bolesność badanie można wykonać się w znieczuleniu ogólnym. W takim wypadku pacjentka musi być na czczo przez przynajmniej 6 godzin przed badaniem HSG (bez jedzenia, picia, żucia gumy itp.) Pacjentka zgłasza się do nOvum, na 20min przed zabiegiem. Zabieg poprzedza rozmowa z anestezjologiem. W jej trakcie lekarz zapoznaje się ze stanem zdrowia pacjentki oraz zakłada do żyły pacjentki plastikową rurkę (Venflon),  przy pomocy której podawane będą w trakcie zabiegu leki i przetaczane płyny. Rurka ta zostanie usunięta tuż przed opuszczeniem przez pacjentkę przychodni, po kontroli ciśnienia krwi. Znieczulenie (narkoza), tak jak każda działalność medyczna może się wiązać z występowaniem różnych powikłań. Jeśli pacjentka ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące znieczulenia oraz możliwych powikłań, uprzejmie prosimy o kierowanie pytań do lekarza anestezjologa podczas rozmowy przed zabiegiem. Lekarz udzieli szczegółowych wyjaśnień. Znieczulenie rozpoczyna się natychmiast po podaniu leków nasennych. Zapadanie w sen jest szybkie i przyjemne, podobnie wygląda budzenie się. Pacjentka nie odczuwa bólu. Badanie wykonywane jest na fotelu ginekologicznym, w pracowni rentgenowskiej pod kontrolą monitora telewizyjnego, co pozwala na dynamiczną ocenę ewentualnych zmian. Środek cieniujący wprowadza się po założeniu jednorazowego cewnika lub aparatu Schultza do szyjki macicy i obserwuje się na monitorze telewizyjnym zacieniowanie macicy i jajowodów. W przypadku ich drożności badanie prowadzi się aż do momentu przejścia środka cieniującego do jamy otrzewnowej.

W Przychodni Lekarskiej nOvum zabieg wykonywany jest przy użyciu bardzo nowoczesnego aparatu RTG, emitującego niskie dawki promieniowania.

Po badaniu -  pacjentka powinna godzinę pozostawać pod obserwacją lekarską. Po całkowitym zakończeniu badania pacjentka udaje się do domu i prowadzi normalny tryb życia.

 
1
facebook1