Sars Cov-2

Szanowni Państwo,

zgodnie z ogłoszonym dnia 16 maja 2022 roku przez Ministra Zdrowia zakończeniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19, oraz jednoczesnym wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a także zgodnie z zaleceniami międzynarodowych i polskich towarzystw naukowych uprzejmie informujemy, że do odwołania obowiązując poniższe zalecenia dotyczące leczenia w Klinice nOvum.

Pierwsza wizyta
Sars Cov-2

Informacje dla Pacjentów w związku z Sars Cov-2

WAŻNE!

Wszystkim pacjentkom zalecamy szczepienie przeciwko COVID-19.

Pacjentki będące w trakcie realizacji procedur wspomaganego rozrodu, które nie zostały zaszczepione przeciwko COVID-19, powinny zaprzestać terapii immunomodulacyjnych (obniżających odporność organizmu) jeśli z jakichkolwiek powodów są stosowane w uzupełnieniu leczenia niepłodności, gdyż w okresie zagrożenia epidemicznego może to być groźne dla zdrowia i życia.

Prosimy o odwołanie lub przełożenie zaplanowanej wizyty, jeśli:

  • występują u Państwa objawy takie jak: gorączka  ≥37,5 ⁰C, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła, utrata zmysłu węchu lub smaku, zapalenie spojówek, biegunka, wymioty lub inne objawy wskazujące na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
  • mieli Państwo bezpośredni kontakt z osobą chorą lub zakażoną (osoba ta uzyskała potwierdzony, pozytywny wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2) w ciągu ostatnich 14 dni.

Prosimy, aby pacjentom nie towarzyszyły osoby z infekcją dróg oddechowych, przewodu pokarmowego oraz z gorączką.

Po wejściu do nOvum prosimy o:

  • założenie medycznej maseczki ochronnej, której noszenie jest obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach na terenie nOvum;
  • samodzielny pomiar temperatury ciała przy użyciu kamery do pomiaru, która jest zlokalizowana przy wejściu do nOvum. Jeżeli pomiar wykaże temperaturę ≥ 37.5⁰C prosimy o opuszczenie Przychodni i kontakt telefoniczny w celu ustalenia nowego terminu konsultacji lub badań;
  • bezwzględne pozostawienie okryć zewnętrznych na wieszakach ustawionych w szatni;
  • sugerujemy mycie i dezynfekowanie rąk zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w toaletach i tak często jak to jest uzasadnione;
  • witanie się bez podawania ręki;
  • Pracownicy Kliniki nOvum mogą prowadzić pogłębiony wywiad medyczny oraz dodatkowe badania mające na celu zidentyfikowanie potencjalnie chorych lub chorych osób. Tej grupie pacjentów, w zależności od etapu diagnostyki / leczenia zostaną zaproponowane najlepsze możliwe rozwiązania zgodne z powyższymi informacjami oraz aktualnymi wytycznymi naukowymi.
  • Nadal preferujemy płatności bezgotówkowe.

Nadzwyczajne zasady higieny i bezpieczeństwa

Zapewniamy Państwa, że personel nOvum został odpowiednio przeszkolony i zobowiązany do przestrzegania zasad prewencji zakażeń. Wszystkie wprowadzane przez nas zmiany i ograniczenia wynikają z dbałości o zdrowie Państwa i pracowników nOvum, oraz najwyższą jakość prowadzonego leczenia, dlatego prosimy o bezwzględne zastosowanie się do naszych zaleceń i współpracę z Zespołem nOvum.

Jednocześnie informujemy, że personel nOvum, zgodnie z obowiązującymi w Polsce rozporządzeniami podlega szczepieniu przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.

Polecane źródła informacji

Ważne telefony

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię w zakresie informacji dla ludności o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem dostępną pod numerem:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w celu ułatwienia kontaktu i dostępu do informacji w zakresie zakażeń koronawirusem udostępnił w ramach infolinii dwa numery telefonów: