Bardzo silne skurcze macicy po ET – czy na ciążę nie ma już szans?

Miałam w ostatnim czasie kilka transferów (nieudane niestety), za każdym razem występowały bardzo silne skurcze macicy (zawsze występowały jednorazowo w nocy, a ból wybudzał mnie ze snu). Teraz jestem kilka dpt i znowu wystąpiły ostre skurcze. Co one mogą oznaczać? Czy już na ciążę nie ma szans?

Proszę cierpliwie poczekać na wynik przeprowadzonego transferu. Życzymy Pani, aby ta próba była udana, a wszystkie poniższe rady nie były potrzebne.

Jeśli wyeliminowano wszystkie inne przyczyny niepowodzeń (ładne zarodki, prawidłowa macica, co zostało potwierdzone w histeroskopii, wyeliminowane przyczyny genetyczne, prawidłowe kariotypy oraz wykluczono wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi, tzw. trombofilie), to można przypuszczać, że przyczyna niepowodzeń może leżeć w nadmiernej czynności skurczowej macicy. Obecnie trwają badania leków eliminujących skurcze macicy po transferze. Gdyby ta próba nie powiodła się, a spełniałaby Pani kryteria włączenia do badania, zapraszamy do udziału w nim: http://www.novum.com.pl/pl/nowosci/juz-teraz-szansa-na-bezplatne-in-vitro/

Embriolog nOvum

Powrót do forum