Konsultacje

Pierwsza wizyta
Konsultacje
USG tarczycy
USG piersi
Badanie echokardiograficzne (ECHO) serca płodu