Badania przesiewowe w kierunku zakażenia bądź nosicielstwa wirusa zapalenia wątroby typu C (przeciwciała anty-HCV)

Anty-HCV jest przesiewowym badaniem pozwalającym wykryć obecność we krwi przeciwciał przeciwko HCV (hepatitis C-virus, WZW C).

 

Pierwsza wizyta
Badania przesiewowe w kierunku zakażenia bądź nosicielstwa wirusa zapalenia wątroby typu C (przeciwciała anty-HCV)

W jakim celu wykonuje się badanie przesiewowe w kierunku zakażenia bądź nosicielstwa wirusa zapalenia wątroby typu C (przeciwciała anty-HCV)?

Wirusowe zapalenie wątroby typu C może doprowadzić do marskości wątroby, niewydolności wątroby, zwiększa również ryzyko m. in. raka wątroby. Często przebiega jednak bezobjawowo. Drogą zakażenia jest krew. Podobnie jak w przypadku wirusa zapalenia wątroby typu B, do zakażenia często dochodzi w sytuacjach, w których przerywana jest ciągłość skóry, a niezachowane są odpowiednie zasady higieny (szpitale, salony kosmetyczne i fryzjerskie, salony tatuażu itp.).

Wirus powoduje stosunkowo nieduże ryzyko transmisji wertykalnej (matka-dziecko). Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą, którą można i należy leczyć. Wczesne rozpoznanie i szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia dają dobre rokowania. Na ten moment nie istnieje szczepienie, które pomogłoby zapobiegać zakażeniom.

 

Jak wygląda badanie badanie przesiewowe w kierunku zakażenia bądź nosicielstwa wirusa zapalenia wątroby typu C (przeciwciała anty-HCV)?

Badanie wykonywane jest z krwi żylnej. Do badania niepotrzebne jest specjalne przygotowanie. Nie trzeba wykonywać go na czczo. Wynik badania interpretujemy zgodnie z legendą umieszczoną na dokumencie. Nieprawidłowy – reaktywny wynik testu wymaga konsultacji z lekarzem i poszerzenia diagnostyki celem potwierdzenia diagnozy i szybkiego wdrożenia leczenia.

Badanie należy wykonać w sytuacji podejrzenia zakażenia oraz przesiewowo w okresie ciąży, w celu zapobiegania transmisji wertykalnej matka-dziecko. W nOvum badanie to jest zlecane przez lekarzy przed rozpoczęciem procedur takich jak: inseminacja, IVF/ICSI z punkcją jajników i/lub świeżym transferem, a także przed kriotransferami i procedurami dawstwa. Jeśli to pierwsza procedura Pacjentów, wynik badania jest ważny przez 3 miesiące od daty pobrania. Jeśli to procedura kolejna – 6 miesięcy.

Przedawniony/nieaktualny wynik lub brak wyniku, szczególnie przed procedurą IVF/ICSI może spowodować potraktowanie utworzonych zarodków jako potencjalnie zakaźnych.