Testy wykonane z krwi kobiety ciężarnej

Testy prenatalne służą ocenie ryzyka wystąpienia wad genetycznych u płodu na podstawie badania pozakomórkowego DNA krążącego w krwi matki. W nOvum oferujemy naszym Pacjentom test HARMONY.

Pierwsza wizyta
Testy wykonane z krwi kobiety ciężarnej

Na czym polega test HARMONY?

Test HARMONY – badanie można wykonać po 10. tygodniu ciąży. Test wykrywa trisomie chromosomów – obecność trzech zamiast dwóch chromosomów danej Pary – powodujące powstanie zespołu wad genetycznych:

  • Trisomia 13 chromosomu powoduje zespół Patau,
  • Trisomia 18 chromosomu powoduje zespół Edwardsa,
  • Trisomia 21 chromosomu powoduje zespół Downa.

Wiarygodność testu oceniana jest bardzo wysoko: przy zespole Downa wynosi 99,5%, dla zespołu Edwardsa równa się 98%, a dla zespołu Patau 80%, jednocześnie specyficzność testu dla wymienionych trisomii wynosi 99,9%, co oznacza, że wyniki fałszywie dodatnie (wykazujące obecność trisomii przy zdrowym płodzie) zdarzają się 1:1000.

Dodatkowe informacje na temat testu:

  • badanie umożliwia określenie płci dziecka w ciąży pojedynczej,
  • może być wykonany w ciąży bliźniaczej (bez określenia płci),
  • prawidłowy wynik testu nie wyklucza istnienia wszystkich zaburzeń płodu,
  • w mniej niż 5% przypadków nie udaje się uzyskać wystarczającej ilości DNA płodu i badanie nie zostanie przeprowadzone (nie ma to związku z prawidłową lub nieprawidłową genetyką płodu).