Diagnostyka preimplantacyjna zarodków PGD (PGS)

Udostępnij:

Diagnostyka preimplantacyjna PGD (PGS) polega na badaniu genetycznym zarodków przed transferem do macicy. Celem tego badania jest niepodawanie zarodków, u których w wyniku badania jednej z ośmiu pobranych komórek stwierdzono nieprawidłowości genetyczne. Transferowane są tylko zarodki uznane w wyniku tego badania za prawidłowe. Celem takiej diagnostyki jest zwiększenie szans starającej się pary na uzyskanie ciąży – zgodnie z założeniem, że główną przyczyną braku uzyskiwania ciąży są nieprawidłowości genetyczna zarodka.