Czy jest gdzieś w ustawie określony czas w jakim MZ powinno przesłać dokumentację do nowego realizatora w przypadku jego zmiany?

Czy jest gdzieś w ustawie określony czas w jakim Ministerstwo Zdrowia powinno przesłać dokumentację do nowego realizatora w przypadku jego zmiany? Jak to jest u Państwa w Klinice – w jakim terminie otrzymujecie dokumenty? - wiem, że w niektórych przypadkach czeka się nawet kilka miesięcy na dostarczenie dokumentacji, co bardzo spowalnia oczekiwanie na procedurę.

Pary, które przenosiły się do nas z innych ośrodków nie skarżyły na przedłużanie się tej procedury. Dotychczas nikt nie chciał się przenieść od nas do innego ośrodka. W razie problemów należy kontaktować się bezpośrednio z Ministerstwem Zdrowia. Proszę jednak pamiętać, że pomiędzy kolejnym stymulacjami do zabiegu in vitro powinny upłynąć minimum 3 miesiące, a czasem dłużej ze względów medycznych, więc pośpiech w tym wypadku nie ma uzasadnienia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum