Czy myśleć o in vitro z komórką dawczyni?

Mam 36 lat i AMH 0,25 ng/ml. Jestem po nieudanej próbie in vitro. Czy powinnam dalej próbować i podejść do kolejnego in vitro np. z innym protokołem, czy raczej myśleć o in vitro z komórką dawczyni?

Najprawdopodobniej przyczyną niepowodzenia procedury w Pani przypadku jest wyczerpująca się rezerwa jajnikowa – w tej sytuacji uzyskane komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia i ewentualnego dalszego rozwoju jako zarodki. Dopóki jednak komórki jajowe powstają w jajnikach, dopóty jest szansa na ciążę, choć mniejsza niż przy prawidłowej rezerwie jajnikowej. W Novum kwalifikację do dawstwa oocytu przeprowadza lekarz prowadzący, mający wgląd do historii choroby pacjentów i wyników ich aktualnych badań, który na tej podstawie orzeka czy pacjentka nie ma realnych szans na ciążę z własnych komórek jajowych i czy nie ma innych (oprócz braku komórek jajowych) przeszkód uniemożliwiających zajście w ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum