Czy przy in vitro konieczne jest podawanie sterydu?

Czy przy in vitro konieczne jest podawanie sterydu? W jakim celu się go podaje i czy można podejść do transferu bez niego? We wcześniejszych próbach, w których był brany Medrol doszło u mnie do obniżenia DHEA, mam 32 lata, a moje DHEA było jak u 50-letniej kobiety. Wykluczono przy tym inne przyczyny które mogły obniżyć DHEA.

Wskazania do zastosowania danych leków w sytuacjach indywidualnych ustala lekarz prowadzący. W Novum stosujemy kortykosterydy w trakcie stymulacji po transferze, przychylając się do stanowiska, że może to nieco zwiększyć szansę na ciążę, opierając się na wynikach badań The Cochrane Collaboration „Peri-implanation glucocorticoid administration for assisted reproductive technology cycles” 2010 Cochrane Collaborationoraz na własnym kilkunastoletnim doświadczeniu. Niemniej jednak w indywidualnym przypadku zawsze należy rozważyć czy ewentualna korzyść z zastosowania leku przeważa nad ewentualnym ryzykiem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum