Ile blastomerów powinien mieć dwudniowy zarodek?

Ile blastomerów powinien mieć dwudniowy zarodek?

Modelowy dwudniowy zarodek powinien mieć między 2 a 6 blastomerów, optymalnie 4.

Embriolog nOvum

Powrót do forum