Intensywność plamienia implantacyjnego

W sobotę wykonywany miałam transfer 5-dniowej blastocysty, już we wtorek, czyli w 3. dniu po transferze, wystąpiło plamienie, które przerodziło się w krwawienie i bóle jak przy okresie. Rozumiem, że może wystąpić krwawienie implantacyjne, jednak wielkość krwawienia u mnie nieco mnie niepokoi.

Niewielkie plamienie pojawiające się w kilka dni po transferze może zwiastować ciążę (tak zwane plamienie implantacyjne), jednak plamienia implantacyjnego w praktyce nie można odróżnić od plamienia przed miesiączką. Rozstrzygający jest jedynie czas i ewentualny poziom hormonu ciążowego we krwi. Jeśli przetransferowano Pani blastocystę, może Pani oznaczyć poziom hCG w 10. dniu po transferze.

Embriolog nOvum

Powrót do forum