Jak długo maksymalnie można przechowywać mrożone zarodki, by uniknąć ryzyka niepowodzenia kriotransferu?

Jak długo maksymalnie można przechowywać mrożone zarodki, by uniknąć ryzyka niepowodzenia kriotransferu?

Czas przechowywania embrionów nie ma znaczenia w kontekście powodzenia zabiegu, nie niesie także ze sobą zwiększonego ryzyka urodzenia się dziecka obarczonego wadami.

Embriolog nOvum

Powrót do forum