Jakie są przyczyny niezapłodnionej komórki? Z 6 żadna.

Jakie są przyczyny niezapłodnionej komórki? Z 6 żadna.

Oznaką prawidłowego zapłodnienia komórki jajowej jest pojawienie się w niej po upływie kilkunastu godzin od wykonania procedury dwóch przedjądrzy zawierających materiał genetyczny – jednego pochodzącego z oocytu (materiał od matki), drugiego – z plemnika (materiał od ojca). Za niepomyślny przebieg procedury może być odpowiedzialna zarówno słaba jakość oocytu, jak i plemnika lub zburzony został naturalny proces aktywacji komórki jajowej przez plemnik; brak prawidłowego zapłodnienia może być także kwestią czystego przypadku, a także przyjmowanych przez pacjentkę/pacjenta dodatkowych leków na stałe (np. niektórych leków antydepresyjnych, sterydów anabolicznych itp.). Dlatego wszystkie dodatkowo stosowane leki powinny być zgłaszane lekarzowi przed przystąpieniem do zabieguin vitro.Jeśli do tej pory nie wykonywaliście Państwo tego badania, należy oznaczyć kariotypy. W przyszłości można spróbować zastosować tzw. sztuczną aktywację oocytów, czyli odpowiednią pożywkę z jonoforem wapnia. Ostateczną decyzję co do dalszego postępowania w Państwa przypadku powinien podjąć lekarz prowadzący po konsultacji z embriologiem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum