W którym dniu dokładnie powinno się oznaczać progesteron podczas stymulacji do in vitro, by wartość do świeżego transferu była właściwa?

W którym dniu dokładnie powinno się oznaczać progesteron podczas stymulacji do in vitro (w dniu punkcji, po punkcji - ile dni, przed punkcją - ile dni), by wartość do świeżego transferu była właściwa? Chodzi o nieprzekroczenie tej magicznej wartości 1,5 ng/ml, 2 ng/ml by transfer był dobrze zsynchronizowany. Kiedyś na Waszym forum była odpowiedź, z której wynikało, że niektóre kliniki, jeśli progesteron jest większy jak 1,5 – 2,2 ng/ml, nie transferują świeżych zarodków, bo progesteron jest za wysoki i nie ma dobrej synchronizacji, w związku z czym nie dochodzi do implantacji.

To oznaczenie, o którym Pani pisze należy wykonać ostatniego dnia stymulacji, 2 dni przed punkcją (w dniu wyzwolenia owulacji, jeszcze przed przyjęciem zastrzyku wyzwalającego).

Embriolog nOvum

Powrót do forum