Zaproponowano nam MACS przed zapłodnieniem, a mąż ma przeciwciała przeciwplemnikowe

Zaproponowano nam MACS przed zapłodnieniem, mąż ma przeciwciała przeciwplemnikowe, czy ta metoda będzie skuteczna w tym przypadku?

Zastosowanie techniki MACS przy preparatyce nasienia pozostaje bez związku z obecnością przeciwciał przeciwplemnikowych w organizmie. W wyniku sortowania magnetycznego plemników (ang.magnethic activated cell sorting, MACS) otrzymujemy wyselekcjonowane plemniki ze zmniejszoną o ok. 25% fragmentacją DNA. Dzięki temu jest większe prawdopodobieństwo wykorzystania nasienia zawierającego zwiększony odsetek plemników z prawidłowym DNA o wyższym prawdopodobnie potencjale plemniki z cechami apoptozy z fragmentacją DNA są w dużym stopniu eliminowane. Natomiast, aby zminimalizować niekorzystny wpływ przeciwciał przeciwplemnikowych proponuje się metodę ICSI zamiast klasycznego IVF-u spośród technik ART.

Embriolog nOvum

Powrót do forum