Zarodek o nieparzystej liczbie blastomerów

Zakilka dni podchodzę do krio. Z całej stymulacji uzyskaliśmy jeden zarodek, który zamrożono z powodu mojego wysokiego progesteronu. Martwię się jednak, ponieważ zarodek został zamrożony jako 9-komórkowiec. Proszę o szczerą odpowiedź czy taki zarodek może dobrze rokować? Z tego co wiem prawidłowo rozwijający się zarodek to 2,4,8 komórkowy? Czy mam jakieś szanse?

Podział każdego z blastomerów może w warunkach prawidłowych przebiegać niejednoczasowo, a odstęp czasowy między podziałem blastomerów może wynosić ok. 1 – 2 godzin. W tym czasie można więc zaobserwować zarodek o nieparzystej liczbie blastomerów, co jest etapem przejściowym. Jeśli od chwili rozmrożenia zarodków do momentu ich przetransferowania upływa kilka bądź kilkanaście godzin, można zaobserwować, żeliczba komórek budujących ich ciało (blastomerów) zwiększa się, co oznacza, że zarodek wznowił podziały po rozmrożeniu i dobrze rokuje, jeśli chodzi o szanse na zagnieżdżenie. Trzymamy kciuki!

Embriolog nOvum

Powrót do forum