• Dofinansowanie in vitro 2022 mazowsze 1920x900
  Dofinansowanie in vitro 2022 mazowsze text 1920x900

Mazowiecki Program dofinansowania do in vitro

Obecnie w Przychodni Lekarskiej nOvum dostępny jest Program umożliwiający uzyskanie dofinansowania zabiegów in vitro dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi informacjami, zasadami dopuszczenia do udziału w programie oraz rodzajami procedur, które mogą zostać dofinansowane.

Program dofinansowania zabiegów in vitro dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

W ramach Programu, każda zakwalifikowana kobieta ma prawo skorzystać z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest zakwalifikowanie kobiety do Programu w ramach jednej z poniższych procedur:

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego

Z Programu mogą skorzystać kobiety, które spełniają następujące kryteria kwalifikacji do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego:

 1. osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 20 lat;
 2. osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie województwa mazowieckiego tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu;
 3. osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat;
 4. u osób aplikujących do Programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego:
  • Czynnik jajowodowy:
   • u kobiet z trwałym uszkodzeniem jajowodów;
   • u kobiet zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego;
   • u kobiet z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po operacji mikrochirurgicznej i upływie 2 lat bez ciąży. Warunkiem zalecenia oczekiwania jest brak innych czynników mogących mieć wpływ na szansę na ciążę (nieprawidłowe nasienie, wiek kobiety > 35 lat, czas trwania niepłodności <3 lat, endometrioza, zaburzenia jajeczkowania).
  • Niepłodność idiopatyczna;
   • jeżeli trwa > 2 lat, wiek kobiety < 35 lat;
   • jeżeli trwa > 1 roku, wiek kobiety > 35 lat.
  • Czynnik męski:
   • całkowita liczba plemników ruchomych < 1 mln wskazane ICSI;
   • liczba plemników ruchomych 1-10 mln w przypadku niepłodności dłuższej niż 2 lata;
   • liczba plemników > 10 mln - tak jak w niepłodności idiopatycznej.
  • Endometrioza
   • I, II stopień - tak jak niepłodność idiopatyczna;
   • III, IV stopień - tak jak czynnik jajowodowy.
  • Zaburzenia hormonalne do 6 cykli stymulowanych bez efektu.
  • Nieudane próby inseminacji domacicznej do 3 cykli.

Wszystkie powyżej określone kryteria w pkt 1-3 i co najmniej jedno kryterium z pkt 4 musi być spełnione. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium określonego w pkt 1-3 lub żadnego kryterium określonego w pkt 4 stanowi przeciwwskazanie do udziału w Programie.

Niespełnienie któregoś z wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacji do Programu określonego w pkt 1-3 lub jednego z pkt 4 lub przeciwskazania medyczne, lub przedłożenie realizatorowi przez uczestnika Programu pisemnej rezygnacji z udziału lub niżej określone wskazania medyczne:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL);
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy,

powoduje wyłączenie z Programu.

Procedura mrożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej zapłodnienia pozaustrojowego

Z Programu mogą skorzystać kobiety/dziewczynki, które spełniają następujące kryteria włączenia:

1. kobieta/dziewczynka aplikująca do programu musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu.

2. kobieta/dziewczynka aplikująca do Programu musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyła w podobnym programie finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat.

3. u kobiety/dziewczynki aplikującej do Programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną choroba nowotworowa lub inna choroba, której leczenie wymaga zastosowania terapii gonadotoksycznej.

Wszystkie powyżej określone kryteria w pkt 1-3 muszą być spełnione. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium określonego w pkt 1-3 stanowi przeciwwskazanie do udziału w Programie.

Niespełnienie, któregoś z wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacji do Programu lub przeciwskazania medyczne, lub przedłożenie realizatorowi przez uczestnika Programu, pisemnej rezygnacji z udziału w dalszych działaniach Programu powoduje wyłączenie z Programu.Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach realizacji programu pt. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Z Programu mogą skorzystać osoby, które spełniają następujące kryteria włączenia:

 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 20 lat;
 • osoby aplikujące do Programu muszą mieszkać na terenie województwa mazowieckiego tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu;
 • osoby aplikujące do Programu muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat;
 • u osób aplikujących do Programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego;

W celu skorzystania z Programu należy:

 • umówić konsultację medyczną w Przychodni Lekarskiej „nOvum”dzwoniąc na numer infolinii 22 566 80 00 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: rejestracja@novum.com.pl. Podczas rozmowy z pracownikiem infolinii, prosimy o powołanie się na Program. Wysyłając wiadomość e-mail prosimy podać w tytule maila: zgłoszenie do programu województwa mazowieckiego w treści maila swoje imię, nazwisko i numer telefonu.

Prosimy również o zabranie ze sobą, na konsultację medyczną, całej dotychczasowej dokumentacji leczenia oraz aktualne wyniki badań FSH powyżej 15 mU/mL wykonane w 2-3 dniu cyklu oraz hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL.

 

Para będzie mogła przystąpić do leczenia w ramach Programu, jeżeli:

 • spełnia warunki określone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w programie polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2022 - 2025 r”.

 

 

Dokumenty dot. uczestnictwa w Programie polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2022 - 2025 r. otrzymają Państwo podczas wizyty kwalifikacyjnej w Przychodni Lekarskiej nOvum.

 


Szczegółowy opis Programu znajduje się na stronach Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do:

 • Procedury zapłodnienia pozaustrojowego – maksymalne dofinansowanie 6000 zł.
 • Procedury mrożenia komórek jajowych przed zastosowaniem terapii gonadotoksycznej – maksymalne dofinansowanie 3600 zł.


Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach realizacji programu pt „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies . Więcej informacji