• Dofinansowanie in vitro 2022 warszawa 1920x900
  Dofinansowanie in vitro 2022 warszawa text 1920x900

Warszawski Program dofinansowania do in vitro

Obecnie w Przychodni Lekarskiej nOvum dostępny jest Programy umożliwiający uzyskanie dofinansowania zabiegów in vitro dla mieszkańców Warszawy. Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi informacjami, zasadami dopuszczenia do udziału w programie oraz rodzajami procedur, które mogą zostać dofinansowane.


Program dofinansowania zabiegów in vitro przez Miasto stołeczne Warszawa.

W ramach Programu, każda zakwalifikowana para może uzyskać od Miasta Stołecznego Warszawy dofinansowanie zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 6000 zł, przy czym:

 • maksymalna liczba procedur, do których przysługuje dofinansowanie to trzy cykle zapłodnienia pozaustrojowego (jeśli wskutek pierwszego lub drugiego cyklu nie doszło do urodzenia dziecka);
 • pary, które wcześniej korzystały nie więcej niż dwa razy z rządowego programu dofinansowania in vitro lub innych programów finansowanych ze środków publicznych mogą przystąpić do Programu. Przed przystąpieniem do Programu pacjenci będą podpisywać stosowne oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z dofinansowania do zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego ze środków publicznych.

Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Miasta Stołecznego Warszawa w ramach realizacji programu pt. „Program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023-2025”.

 

 

Z Programu będą mogły skorzystać pary, jeżeli:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 25 - 40 lat;
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem  AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym (o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8  ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności);
 • w dniu kwalifikacji do Programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat, co potwierdza przedstawiając w nOvum odpowiednie oświadczenie;
 • nie wykorzystała trzech cykli leczenia metodą in vitro finansowanych ze środków publicznych, w tym środków z programu Ministra Zdrowia, co potwierdza oświadczeniem podpisanym w nOvum.

Z dopłaty w ramach Programu będą mogły skorzystać kobiety w wieku 18 - 40 lat, u których z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną, zamieszkujące na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat. Zamrożenie komórek jajowych pozwoli u tych kobiet odroczyć płodność do czasu wyleczenia choroby.

W celu skorzystania z Programu należy zgłosić się Przychodni Lekarskiej „nOvum” na wizytę wstępną. Prosimy o przygotowanie i zabranie ze sobą całej dotychczasowej dokumentacji leczenia. Para będzie mogła przystąpić do leczenia w ramach Programu, jeżeli:

 • stan zdrowia i dotychczasowe leczenie wskakuje, że Para wykorzystała wszystkie inne metody leczenia niepłodności, leczenie trwało odpowiednio długo i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod;
 • spełnia warunki określone przez Miasto stołeczne Warszawa w programie pt. „Program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023-2025”.

W nOvum istnieje możliwość  elektronicznej deklaracji uczestnictwa w Programie, jednak ze względu na to, że termin konsultacji lekarskiej uzależniony jest od cyklu miesięcznego kobiety, prosimy o bezpośredni kontakt z naszą rejestracją, tel. 22 566 80 00. Elektroniczne zgłoszenie do Programu prosimy przesyłać na adres rejestracja@nOvum.com.pl podając w tytule maila: zgłoszenie do programu Urzędu Miasta Warszawa w treści maila swoje imię, nazwisko i numer telefonu.

Procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmują przeprowadzenie następujących elementów:

 • stymulacji mnogiego jajeczkowania i monitorowanie;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji;
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych;
 • pobrania plemników i przygotowanie do zapłodnienia;
 • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy;
 • kriokonserwację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym.

Procedury ochrony płodności poprzedzające terapię gonadotoksyczną obejmują przeprowadzenie następujących elementów:

 • stymulacji mnogiego jajeczkowania i monitorowanie;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji;
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych;
 • kriokonserwację komórek jajowych;
 • przechowywanie zamrożonych komórek jajowych przez okres jednego roku.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies . Więcej informacji