Szkolenia

Przychodnia Lekarska nOvum K. Kozioł, P. Lewandowski sp.k. niniejszym ogłasza, iż działając na podstawie akredytacji ośrodka z dn. 21.10.2022 r. Znak ZPP051.39.2022.AU rozpoczynamy postępowanie rekrutacyjne na 2024 rok w zakresie szkoleń wstępnych i ustawicznych, o których mowa w art 60 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r.

Szkolenia

Pliki do pobrania

Program Szkoleń Ustawicznych w Ośrodku nOvum na rok 2024

Ramowy program szkolenia ustawicznego w roku 2024 – minimalny czas szkolenia 25 godzin dydaktycznych, w tym nie mniej niż 10 godzin zajęć praktycznych

Program Szkoleń Wstępnych w Ośrodku nOvum na rok 2024

Ramowy program szkolenia wstępnego w roku 2024 – minimalny czas szkolenia 25 godzin dydaktycznych, w tym nie mniej niż 10 godzin zajęć praktycznych

Program Szkoleń Uzupełniających w Ośrodku nOvum na rok 2024

Ramowy program szkolenia uzupełniającego w roku 2024 – minimalny czas szkolenia 10 godzin dydaktycznych, w tym nie mniej niż 4 godziny zajęć praktycznych